Những bức họa đắt nhất thế giới

Người họa sĩ chỉ tốn vài nghìn USD để hoàn thành những tác phẩm có giá bán lên tới cả trăm triệu USD.

Những bước tranh dưới đây từng được đem bán với giá “ngất ngưởng” và giá trị thực còn cao hơn thế, tuy nhiên nếu so với giá 730 triệu USD mà giới chuyên gia thẩm định về bức “La Joconde” – Leonardo da Vinci thì cũng chưa đáng kể.

17. “Wheat Field with Cypresses” – Vincent van Gogh

Giá bán: 57 triệu USD năm 1993
“Wheat Field with Cypresses” – Vincent van Gogh

Giá bán: 57 triệu USD năm 1993.
Giá trị hiện tại: 86,4 triệu USD.
Bức tranh có khổ 0,71×0,91m và được vẽ bằng dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Walter H. Annenberg.

16. “False Start” – Jasper Johns

Giá bán: 80 triệu USD năm 2006
“False Start”- Jasper Johns

Giá bán: 80 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 86 triệu USD.
Bức tranh khổ 1,7×1,37m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Kenneth C. Griffin.

15. “Triptych 1976″ – Francis Bacon

Giá bán: 86,3 triệu USD năm 2008
“Triptych 1976″ – Francis Bacon

Giá bán: 86,3 triệu USD năm 2008.
Giá trị hiện tại: 87 triệu USD.
Bức tranh khổ 1,98×1,47m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Roman Abramovich.

14. “Massacre of the Innocents” – Peter Paul Rubens

“Massacre of the Innocents” – Peter Paul Rubens

Giá bán: 76,7 triệu USD năm 2002.
Giá trị hiện tại: 93 triệu USD.
Khổ 1,42×1,82m, vẽ dầu.
Người sở hữu: Kenneth Thomson.

13. “Portrait of Adele Bloch-Bauer II” – Gustav Klimt

“Potrait of Adele Bloch-Bauer II” – Gustav Klimt

Giá bán: 87,9 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 95,2 triệu USD.
Khổ 1,9×1,19m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: giấu tên.

12. “Portrait de l’artiste sans barbe” – Vincent van Gogh

“Portrait de l’artiste sans barbe” – Vincent van Gogh

Giá bán: 71,5 triệu USD năm 1998.
Giá trị hiện tại: 95,3 triệu USD.
Khổ 0,33×0,4m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: giấu tên.

11. “8 Elvises” – Andy Warhol

“8 Elvises” – Andy Warhol

Giá bán: 100 triệu USD năm 2008.
Giá trị hiện tại: 100,9 triệu USD.
Khổ 3,65m trên vải bạt và là một phần của tấm vải 11,28m.
Người sở hữu: giấu tên.

10. “Irises” – Vincent van Gogh

“Irises” – Vincent van Gogh

Giá bán: 59,3 triệu USD năm 1987.
Giá trị hiện tại: 102 triệu USD.
Khổ 0,7×0,9m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Alan Bond.

9. “Dora Maar au Chat” – Pablo Picasso

“Dora Maar au Chat” – Pablo Picasso

Giá bán: 95,2 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 102,7 triệu USD.
Tranh khổ 1,27×0,96m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Boris Ivanishvili.

. “Portrait of Joseph Roulin” – Vincent van Gogh

“Portrait of Joseph Roulin” – Vincent van Gogh

Giá bán: 58 triệu USD năm 1989.
Giá trị hiện tại: 101,7 triệu USD.
Tranh khổ 0,65×0,56m, vẽ dầu trên vải bạt.
Người sở hữu: Bảo tàng Nghệ thuật đương đại New York.

7. “Nu au Plateau de Sculpteur” – Pablo Picasso

“Nu au Plateau de Sculpteur” – Pablo Picasso

Giá bán: 106,5 triệu USD năm 2010.
Giá trị hiện tại: 106,6 triệu USD.
Tranh vẽ dầu trên vải bạt khổ 1,62×1,3m.
Người sở hữu: giấu tên.

6. “Garçon à la pipe” – Pablo Picasso

“Garçon à la pipe” – Pablo Picasso

Giá bán: 104,2 triệu USD năm 2004.
Giá trị hiện tại: 120,3 triệu USD.
Tranh vẽ dầu trên vải bạt, khổ 1,0×0,81m.
Người sở hữu: Guido Barilla.

5. “Bal du moulin de la Galette” – Pierre-Auguste Renoir

“Bal du moulin de la Galette” – Pierre-Auguste Renoir

Giá bán: 78,1 triệu USD năm 1990.
Giá trị hiện tại: 132 triệu USD.
Tranh vẽ dầu trên vải bạt, khổ 1,32×1,75m.
Người sở hữu: Ryoei Saito.

4. “Potrait of Dr. Gachet” – Vincent van Gogh

“Potrait of Dr. Gachet” – Vincent van Gogh

Giá bán: 82,5 triệu USD năm 1990.
Giá trị hiện tại: 139,5 triệu USD.
Tranh vẽ dầu trên vải bạt, khổ 0,58×0,58m.
Người sở hữu: Ryoei Saito.

3. “Potrait of Adele Bloch-Bauer I” – Gustav Klimt

“Potrait of Adele Bloch-Bauer I” – Gustav Klimt

Giá bán: 135 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 145,3 triệu USD.
Tranh vẽ dầu, bạc và vàng trên vải bạt, khổ 1,37×1,37m.
Người sở hữu: Ronald Lauder và Neue Galerie.

2. “Woman III” – Willem de Kooning

“Woman III” – Willem de Kooning

Giá bán: 137,5 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 149,1 triệu USD.
Tranh vẽ dầu trên vải bạt, khổ 1,72×1,24m.
Người sở hữu: Steve A. Cohen.

1. “No. 5, 1948″ – Jackson Pollock

“No. 5, 1948″ – Jackson Pollock

Giá bán: 140 triệu USD năm 2006.
Giá trị hiện tại: 151,8 triệu USD.
Tranh vẽ trên một tấm ép khổ 1,21×2,43m với các đường màu nâu, xám, vàng dày đặc vẽ không theo trật tự và vẽ từ trên xuống.
Người sở hữu: Steven A. Cohen.

(theo Business Insider)

Tag:

Gửi thảo luận